หน้าหลัก

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

ข่าว สาร

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนทีม พม. ภายใต้แนวคิดบ้านเดียวกัน (ONE HOME) ครั้งที่ 3/2563

วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางเตือนใจ คงสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จั …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2564

          วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 นางเตือนใจ คงสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ไม่พบเรื่อง

ดูทั้งหมด

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

32396
Total Visitors
32396
Total Visitors
129
Visitors Today
15
Live visitors
32396
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี

 

ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 1 

ถนนสิงห์บุรี – บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 

036 507162-3

 singburi@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial