กลุ่มเปราะบางสิงห์บุรี รับวัคซีน โควิด – 19

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2564 พม.สิงห์บุรี พร้อมทีมแพทย์ รพ.อินทร์บุรี ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม เข็ม 1 ให้คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มเปราะบาง ตามโควตาจาก CSR คปภ.สิงห์บุรี โครงการประกันภัยรวมใจมอบวัคซีนต้านโควิดสู่ประชาชน ในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทองเอน 1  ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จำนวน  20 ราย และ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ในพื้นที่อำเภออินทร์บุรี จำนวน 29 ราย     รวมทั้งสิ้น จำนวน 49 ราย Share: