ขอประชาสัมพันธ์ “ข่าวกองทุนผู้สูงอายุ” เบี้ยเพิ่มทุน บุญเพิ่มโอกาส

“ข่าวกองทุนผู้สูงอายุ” เบี้ยเพิ่มทุน บุญเพิ่มโอกาส

   ขอเชิญชวน ร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ

ผู้บริจาคเบี้ยผู้สูงอายุจะได้รับ

  1. เหรียญพระคลังเชิดชูเกียรติ

 2. สามารถนำใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า


Share: