1 จังหวัด 1 การให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ในยุค New Normal

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 หน่วยงาน One Home จังหวัดสิงห์บุรี เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการ “1 จังหวัด 1 การให้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในยุค New Normal” รูปแบบกิจกรรมมีการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต พร้อมทั้งแจกแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้กับผู้บริจาคโลหิต โดยมีนางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอบางระจัน นางเตือนใจ คงสมบัติ พมจ.สิงห์บุรี และ นางสาวกศิธิชา ดวงพัตรา ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ที่ว่าการอำเภอบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี


Share: