ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ “(ร่าง) ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี รอบที่ 2 (จำนวน 26 ครัวเรือน) “

>>>>>ประกาศ “(ร่าง) ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดสิ ...

ประชาสัมพันธ์ “เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง “

>>>>>ประชาสัมพันธ์ "เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื ...

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี “เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี “เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ...
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial