“ คนพิการ ” รับแล้ว….ทุนประกอบอาชีพ

  วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 “สิงห์บุรี” โดยนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน มอบเงินกู้ยืมไม่มีดอกเบี้ยสำหรับคนพิการและผู้ดูแล เพื่อนำไปลงทุนประกอบอาชีพอิสระ และเงินกู้ฉุกเฉินคนพิการ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จำนวน 15 ราย เป็นเงิน 290,000 บาท


Share: