ช่วยเหลือเร่งด่วนครัวเรือนเปราะบาง (สถานการณ์โควิด-19)

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 พม.สิงห์บุรี ร่วมกับ กาชาดจังหวัด  มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค  ผู้กักตัวครัวเรือนเปราะบาง (สถานการณ์โควิด-19) จำนวน 2 ครอบครัว ณ ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน 


Share: