ตอบรับมาตรการ “ป้องกันโควิด -19 ”

       พม.สิงห์บุรี ขอบคุณ อบจ.สิงห์บุรี ได้ส่งเจ้าหน้าที่   มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ณ บริเวณอาคารสำนักงานฯ


Share: