ทีม พม.ร่วมหารือ รับฟังความคิดเห็น

       วันที่ 23 กันยายน 2564  พมจ.สิงห์บุรี จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนกันยายน 2564โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมหารือ

        ประเด็นสำคัญ ดังนี้

       1. ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

       2. เตรียมพร้อมฉีดวัคซีนคนพิการและผู้ป่วยติดเตียง

       3. การเพิ่มคู่สาย 1300 ณ สนง.พมจ.สิงห์บุรี

       4. ร่วมรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร         


Share: