ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นจังหวัดสิงห์บุรี

นางเตือนใจ คงสมบัติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2564


Share: