ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนทีม พม.จังหวัดภายใต้แนวคิดบ้านเดียวกัน (ONE HOME) ครั้งที่ 3/2564

       วันที่ 27 สิหาคม 2564  ONE HOME พม.จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางสุดา สุหลง ผอ.สสว.7 เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบ  Zoom Meeting โดยมี นางเตือนใจ คงสมบัติ พมจ.สิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมฯ ถอดบทเรียนการดำเนินงานของทีม พม.จังหวัด  (ONE HOME) ณ ห้องประชุมวาสนา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี


Share: