ผู้สูงอายุ รับเงินทุนปลอดดอกเบี้ย

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 พม.สิงห์บุรี ทำสัญญากู้ยืม พร้อมโอนเงินปลอดดอกเบี้ย เพื่อประกอบอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ จากกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 150,000 บาท ซึ่งสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีเงินทุน   เพิ่มมากขึ้น


Share: