พม. พร้อมฝ่ายปกครอง เยี่ยมผู้สูงอายุประสบเหตุเพลิงไหม้

       วันที่ 25 สิหาคม 2564  พม. สิงห์บุรี พร้อมนายอำเภอเมืองสิงห์บุรีและฝ่ายปกครองพื้นที่ตำบลบางกระบือ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุประสบเหตุเพลิงไหม้ที่พัก ทำให้อุปกรณ์ช่างเสียหาย         

    แนวทางการช่วยเหลือดังนี้

    1.  อำเภอเมืองสิงห์บุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

    2. พม. พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยและอุปกรณ์ช่างที่ได้รับความเสียหาย 

 

Share: