พม. ร่วมมือ เร่งฟื้นฟูกลุ่มเปราะบาง

                “พม.สิงห์บุรี” ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสิงห์บุรี โดยนายก อบจ. เป็นประธานการประชุม มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับ พม. คือ
                            1. สนับสนุนข้อมูล กลุ่มเปราะบาง ที่ อบต.ขอรับงบประมาณในการปรับปรุงสภาพบ้านให้เหมาะสมกับคนพิการและผู้สูงอายุ
                            2. สนับสนุนข้อมูลมาตรฐานการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านให้ปลอดภัย และ ใช้งานได้จริง


Share: