“พม. สิงห์บุรี” ดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564  นายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  และผู้แทนชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสิงห์บุรี มอบอาหารกลางวัน 100 ชุด ในโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค  ครั้งที่ 6 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค 100 ชุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชมรมแม่ดีเด่นฯ ให้แก่ อบต.หัวไผ่ เพื่อนำไปมอบแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อม นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้กำลังใจครอบครัวผู้สูงอายุ ที่พิการทางจิตใจและพฤติกรรม


Share: