“พม. สิงห์บุรี” ดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ครั้งที่ 5/2564

       วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 นายณัฐพล  ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี มอบอาหารกลางวัน 100 ชุด ในโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค 100 ชุด ให้แก่ เทศบาลตำบลพรหมบุรี เพื่อนำไปมอบแก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชมรมแม่ดีเด่นฯShare: