พม.สิงห์บุรี พัฒนาศักยภาพ อพม.

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 “พม.สิงห์บุรี” จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ อพม. เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ ซึ่งมี อพม. เข้าร่วมเป็นกลไกระดับพื้นที่ จำนวน 40 คน เพื่อเป็นกำลังหลักในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพ  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว  อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี


Share: