พม. สิงห์บุรี ลงพื้นที่ดูแลกลุ่มเปราะบาง

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564  พม. สิงห์บุรี ลงพื้นที่ให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่อำเภอเมืองสิงห์บุรี และอำเภออินทร์บุรี รวม 3 ครอบครัว

    1. สามี-ภรรยาสูงอายุ อาศัยเพิงสังกะสี วางแผนร่วมกับผู้นำชุมชน เพิ่มรายได้ ด้วยการส่งเสริมการปลูกฟัก ส่งขายกลุ่มอาชีพทำขนมเปี๊ยะ

    2. ครอบครัวผู้ป่วย Covid-19 อยู่ระหว่างการกักตัว มีเจ้าหน้าที่ อบต. สนับสนุนอาหารกล่อง ครบ 3 มื้อ

    3. ครอบครัวใหญ่ มีเพียงหลานที่มีรายได้ ต้องดูแลผู้สูงอายุ คนพิการอีก 3 ชีวิต


Share: