พม.สิงห์บุรี เข้าอบรมการใช้สมุดพกครอบครัว

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564  พม.สิงห์บุรี เข้าร่วมอบรมทำความเข้าใจการใช้สมุดพกครอบครัว ผ่านระบบ Application Zoom Meeting เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ และเครือข่าย อพม. มีความเข้าใจการใช้สมุดพกครอบครัวพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้


Share: