พม. สิงห์บุรี เยี่ยมบ้านติดตามการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว

  วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 พม.สิงห์บุรี ติดตามการให้ความช่วยเหลือ ครอบครัวเด็กที่บิดาเสียชีวิตจาก Covid-19 พร้อมเร่งดำเนินการขอรับทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุนให้เด็กได้รับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา


Share: