พม. สิงห์บุรี เยี่ยมบ้านติดตามการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว

       วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 พม.สิงห์บุรี ติดตามการให้ความช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่ได้รับการสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และวางแผนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเพื่อให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย


Share: