พม. สิงห์บุรี เยี่ยมเด็กที่ไม่มีผู้ดูแล

       วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 พม.สิงห์บุรี ร่วมกับครูโรงเรียนวัดเชียงราก ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กที่บิดามารดาไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้พร้อมมอบนมสำหรับเด็ก และวางแผนให้ความช่วยเหลือ  ในการดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง


Share: