พม.หนุนเงินทุนปลอดดอกเบี้ยสร้างอาชีพผู้สูงอายุ

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 “พม.สิงห์บุรี” ส่งเสริมเงินทุนกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ เป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน จำนวน  3 ราย ในพื้นที่ตำบลอินทร์บุรี  และตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


Share: