พม. เดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุก

           วันที่ 21 กันยายน พม.สิงห์บุรี พร้อม อพม. ลงพื้นที่รับคำร้องและเยี่ยมบ้านครอบครัวกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ กรณีเร่งด่วน และให้คำแนะนำด้านสิทธิสวัสดิการรวม 30 ครอบครัว


Share: