มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าด้วย การงดปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรรมในเดือนรอมฎอนที่มัสยิด (ฉบับที่ 4/2564)


Share: