ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 “พม.จังหวัดสิงห์บุรี” ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2564  ในพื้นที่ ตำบลโพกรวม และตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 2 ราย

ให้คำแนะนำในเรื่องการประกอบอาชีพในช่วงสถานการณ์ โควิด-19

พร้อมทั้งแนะนำสิทธิของผู้ใช้บริการกองทุนฯ


Share: