สงกรานต์ปลอดภัย Check-in กับครอบครัวที่สิงห์บุรี

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 พม.สิงห์บุรี รณรงค์ “สงกรานต์ปลอดภัย Check-in กับครอบครัว” เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมในครอบครัวช่วงเทศกาล ณ จุดบริการประชาชน และร้านค้าชุมชน รวม 5 แห่ง โดยมี นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมกิจกรรมมอบสติ๊กเกอร์ และเชิญชวนส่งภาพครอบครัว เข้าร่วมประกวด


Share: