สิงห์บุรีเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

พม.สิงห์บุรี จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดสิงห์บุรี ตามบันทึกข้อตกลง 12 กระทรวง ผู้เข้าร่วมประชุม 38 หน่วยงาน  โดยใช้ฐานข้อมูลจาก  TPMAP และสมุดพกครอบครัวเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล


Share: