สิงห์บุรี รับนโยบาย พร้อมเคลื่อนงานคนพิการ

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนและแนวทางการดำเนินงาน พก. สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ พก.ในระดับจังหวัด ผ่านระบบ Zoom Meeting


Share: