“สิงห์บุรี” ร่วมผนึกกำลังคุ้มครองเด็ก

       วันที่ 29 สิหาคม 2564  นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แถลงข่าว “ผนึกกำลังคุ้มครองเด็กร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” ผ่านระบบ Zoom Meeting พม.สิงห์บุรี เข้ารับฟังการแถลงข่าวและเข้าร่วมอบรมรวมพลังพนักงานเจ้าหน้าที่ พรบ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ. 2546 บรรยายโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐและภาคเอกชน โดย นางพัชรี อาระยะกุล ปพม. มอบนโยบายและเป็นประธานปิดโครงการ


Share: