“สิงห์บุรี ” เสริมพลังสตรี สู่ความเสมอภาค ไร้ความรุนแรง

       เมื่อวันที่ 19 สิหาคม 2564 พม.สิงห์บุรี จัดงานสมัชชาสตรีจังหวัด ประจำปี 2564 ผ่านเวทีเสวนา ภายใต้แนวคิด “เสริมพลังสตรีและเด็กหญิงสู่ความเสมอภาคร่วมตัดสินใจไร้ความรุนแรง” โดยจัดงานรูปแบบใหม่ผ่านระบบ Facebook live ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี สำหรับงานเสวนาได้รับเกียรติจากผู้นำสตรี ดังนี้

     1. สัมภาษณ์พิเศษ โดยนางเตือนใจ คงสมบัติ พมจ.สิงห์บุรี

     2. บทบาทสตรีและการทำงานด้านสังคม โดยนางวลัยวรรณ สุทธิโพธิ์   ประธานสตรีจังหวัดสิงห์บุรี

     3. เส้นทางสู่การเมืองและการมีส่วนร่วมของสตรี โดยนางน้ำทิพย์ โตสงัดประธานเครือข่ายสตรีอำเภอท่าช้าง

     4. บทบาทการทำงานของสตรีในพื้นที่ โดยนางพลอยพัชชา สิริพรวุฒิ  เครือข่ายสตรีอำเภอพรหมบุรี


Share: