หนุนเสริม ร่วมสร้างโอกาส พัฒนาอาชีพอิสระคนพิการ

           วันที่ 21 กันยายน 2564 ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 7/2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting  

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ            

      1. สนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ เป็นเงิน 1,020,240 บาท

      2. อนุมัติเงินทุนกู้ยืมปลอดดอกเบี้ยเพื่อประกอบอาชีพอิสระ 16 ราย เป็นเงิน 320,000 บาท ช่วยเพิ่มรายได้ แก่คนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
Share: