เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเพลและมอบสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ

    วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางสุวรรณี กาษร
เจ้าพนักงานและธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมพิธี
ถวายภัตตาหารเพลและมอบสิ่งของพระราชทานแด่พระภิกษุ สามเณร
ในการสอบบาลีสนามหลวง
ประจำปี 2564 พระอุโบสถวัดพิกุลทอง ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี


Share: