เพิ่มความรัก ลดความรุนแรง

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อม นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัด รับมอบเข็มสัญลักษณ์ริบบิ้นสีขาว จากผู้แทนเด็กและเยาวชน เพื่อแสดงถึงการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” พร้อมเข้าสู่การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในเดือนพฤศจิกายน 

       ทั้งนี้ จังหวัดสิงห์บุรีมีสถิติผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดย อพม.และสายด่วนทางสังคม 1300Share: