CSR สิงห์บุรี ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2564 นายชัยชาญ  สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลอินทร์บุรี โครงการกาชาดช่วยเหลือประชาชน และ CSR สิงห์บุรี โดยนายวิจิตร เลิศไพบูลย์วงศ์ ประธานศูนย์ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคม   ร่วมสนับสนุนขนมปังปี๊บ จำนวน 200 ปี๊บ รวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท 


Share: