One Home สิงห์บุรี เยี่ยมครอบครัวผู้สูงอายุ คนพิการ ประสบปัญหาที่อยู่อาศัย

       วันที่ 28 สิหาคม 2564  One Home  พม.สิงห์บุรี ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เยี่ยมครอบครัวผู้สูงอายุ คนพิการ ประสบปัญหาที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน ขอความช่วยเหลือผ่านสื่อรายการโทรทัศน์

      แนวทางและการช่วยเหลือ

      1. ศคพ. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 

      2. พม. ศูนย์ดำรงธรรม และฝ่ายปกครอง ร่วมหาแนวทางการช่วยเหลือ


Share: