ครอบครัวดี…สังคมมีสุข Happy Family Happy Society

คำว่า “ครอบครัว” ในความหมายของแต่ละคนอาจมีความรู้สึกไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเรียกว่าตนเองเป็นครอบครัวแบบไหน แต่การจะนับถือให้เป็นครอบครัวเดียวกันได้ สิ่งที่สัมผัสได้มากที่สุดก็คือความรักที่มีให้กันระหว่างคนในครอบครัว ซึ่งครอบครัวที่อบอุ่น ครอบครัวที่ดี จะมีคุณสมบัติ 5 ข้อไว้เสมอ

1. ให้ความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจระหว่างกัน

     ไม่ว่าจะเป็นใครในครอบครัว การให้ความซื่อสัตย์ ให้ความไว้วางใจ เป็นสิ่งสำคัญ อย่างน้อยๆ มันก็ทำให้เราสบายใจได้ว่าคนในครอบครัว ไม่ได้เป็นคนที่แย่อะไร คนในครอบครัว ต้องมีความซื่อสัตย์ในทุกๆ เรื่อง จึงจะเป็นครอบครัวที่ดีได้ในที่สุด

2. ความรัก ความห่วงใยกัน

    ความรัก ความห่วงใยเป็นบ่อเกิดแรก ของการมีครอบครัวที่ดี การจะเรียกตัวเองว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบได้ต้องมาจากความรักความห่วงใย ที่คนในครอบครัวมีให้กันเป็นสิ่งแรก ครอบครัวหนึ่งๆ อาจไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องมีพ่อแม่ลูกอยู่กันพร้อมหน้า เพียงแค่รู้สึกว่าเรารักและห่วงใย คนในครอบครัวนั่นถือเป็นครอบครัวที่ดีแล้วล่ะ

3. เข้าใจซึ่งกันและกัน เป็นที่ปรึกษาให้กันได้

     ธรรมชาติของคนเรา มักอยากให้คนรอบข้างเข้าใจในความเป็นตัวเรา และครอบครัวที่ดีต้องเข้าใจในตัวตนของคนในครอบครัวด้วย ตราบใดก็ตามเมื่อสิ่งที่เขาเป็นไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใด หรือไม่ได้สร้างความเดือด ร้อนให้กับสังคม มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ว่าเขาจะเป็นอะไร เป็นอย่างไร

    สิ่งที่สำคัญอีกอย่าง คือ เมื่อไหร่คนในครอบครัวมีปัญหา ครอบครัวที่ดีนั้น จะต้องให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำที่ดีได้ เพื่อให้คนที่มีปัญหารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว อย่างน้อยยังมีคนที่พร้อมจะทุกข์และสุขไปด้วยกันกับเขาเสมอ

 4.เป็นคนให้มากกว่ารับ แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นเรื่องเงินทองเสมอไปหรอกนะ

    อย่างเช่น การมีน้ำใจให้คนในครอบครัว ช่วยทำสิ่งต่างๆ หากครอบครัวมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กัน แค่สิ่งง่ายๆ นี้ ก็จะทำให้รู้สึกว่าครอบครัวของเราอบอุ่นและมีความสุขเสมอ

5.สร้างกิจกรรมให้เกิดความอบอุ่นอยู่เสมอ
      กิจกรรมเล็กๆน้อยๆ แต่สามารถทำให้รู้สึกว่าเป็นความอบอุ่น ภายในครอบครัวได้ เช่น ทานข้าวนอกบ้าน, ไปเที่ยวด้วยกัน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ สามารถสร้างความสมบูรณ์แบบให้กับครอบครัวได้ดี


Share: