ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

icon 1

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ

ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)

ข้อมูลข่าวสารมาตรา 9

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม.7 วรรคสอง ม.9 (5)

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9 (6)

มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9 (7)

ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9 (8๗ 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial