ติดต่อเรา

ช่องทางติดต่อเรา/ร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งทุจริตประพฤติมิชอบ

ที่อยู่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 1 ถนนสิงห์บุรี – บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 
โทรศัพท์ 036-507162-3 (บริหาร), 036-507419 (นโยบาย), 036-507289 (การพัฒนาสังคม), 036-510221 (ศูนย์บริการคนพิการ)
โทรสาร  036-507162-3
E-mail : singburi@m-society.go.th
Facebook : พมจ.สิงห์บุรี   https://www.facebook.com/singburimsociety
Line offlice : @929wmghq
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial