ประกาศ “รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ”


Share: