ผู้สูงอายุ รับเงินทุนปลอดดอกเบี้ย

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564  พม.สิงห์บุรี ทำสัญญากู้ยืม พร้อมโอนเงินปลอดดอกเบี้ย เพื่อประกอบอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุจากกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 5 ราย เป็นเงิน139,700 บาท ซึ่งสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีเงินทุน  เพิ่มมากขึ้น (อาทิ เช่น อาชีพเกษตรกรรม , ค้าขาย เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น)


Share: