พม.รุด ซ่อมบ้านผู้สูงอายุ

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 “พม.สิงห์บุรี” เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน 5 ราย ในพื้นที่ตำบลทับยา และตำบลบ้านจ่า พบข้อห่วงใย พื้นบ้านต่างระดับ บันไดไม่มีราวจับ โถส้วม ไม่เหมาะสมกับสภาพสูงอายุ 

ประสาน อปท. ร่วมดำเนินการปรับปรุง


Share: