พม.สิงห์บุรี ตอบรับมาตรการ “การ์ดไม่ตก”

พม.สิงห์บุรี เน้นบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด -19 เข้มข้น อย่างต่อเนื่อง ตามแนวทาง D-M-H-T-T-A


Share: