พัฒนา อพม. กลไกในระดับพื้นที่

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 “พม.สิงห์บุรี” จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ  อพม. เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ ซึ่งมี อพม. เข้าร่วมเป็นกลไกระดับพื้นที่ จำนวน 40 คน เพื่อดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองบางระจัน  อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี


Share: