“สิงห์บุรี” ขานรับแนวทางขับเคลื่อนติดตามงานคนพิการ

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 “พม.สิงห์บุรี” เข้าร่วมรับฟังชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานและติดตามการดำเนินงาน ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธาน 

ประเด็นการชี้แจง

   1. ติดตามผลการประกอบอาชีพของผู้กู้ยืม /พักชำระหนี้ /ขยายเวลาการยื่นกู้ยืมเงินกรณีฉุกเฉิน และรายงานผลโครงการ ปีงบ 62-63

   2. รายงานการรับ-จ่ายประจำเดือน /ทบทวนแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ และการจัดซื้อครุภัณฑ์

   3. การประเมินผลพนักงานกองทุนฯ และการคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ


Share: