อาสาร่วมแบ่งปัน มุ่งมั่นเพื่อสังคม

       วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 นางอลิสา สิริภูบาล ประธานชมรมแม่บ้านหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

    โดยมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พม. นายอำเภอค่ายบางระจัน และอบต.โพสังโฆ ร่วมต้อนรับและเยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบาง โดยทำกิจกรรมร่วมกัน ดังนี้

    1. ชมรมแม่บ้านฯ ส่งมอบถุงยังชีพ 50 ชุด ให้ พม.นำไปมอบแก่กลุ่มเปราะบาง

    2. เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ มอบถุงยังชีพ ให้ผู้สูงอายุ ที่อาศัยอยู่เพียงลำพัง

    3. ร่วมกันทาสีบ้าน ให้ครอบครัวเด็กที่ได้รับการสนับสนุนงบสร้างบ้านจากชมรมฯ


Share: