One Home สิงห์บุรี เยี่ยมครอบครัวหญิงตั้งครรภ์ 5 เดือน เสียชีวิตจาก Covid-19

       วันที่ 26 สิหาคม 2564   ทีม One Home พม.สิงห์บุรี  เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว หญิงตั้งครรภ์ 5 เดือน เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

      โดยวางแนวทางการดูแลดังนี้

      1. ขอรับทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่บุตรสาวอายุ 10 ปี 

      2. ประสานด้านสุขภาพของเด็ก ที่ต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง

      3. ประสาน คปภ. กรณีขอรับเงินชดเชยประกันโควิดที่มารดาเด็กทำไว้ Share: